Coca-Cola Zero: Xherdan hat's erwischt.

Coca-Cola Cup 2013 -video reportage

Share:

Ecco il racconto dei momenti più emozionanti delle tre finali del torneo Coca-Cola Cup 2013 con i partecipanti del Lazio, della Campania e del Veneto. Guarda anche tutte le video pillole delle giornate. Visita il sito www.coca-colacup.itRead More

Join the Conversation

VIDEO DIRECTORY

23,494 Results
Sort by:
Language:
 • Bích Phụng – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Bích Phụng – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  92   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phụng cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6055BwlaR ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Diệu – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Diệu – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  81   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Diệu cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6050Bwlv2 ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Heaton – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Heaton – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  49   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Heaton cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6056Bwlvp ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Ngọc Hân – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Ngọc Hân – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  38   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hân cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6056BwlvK ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Sỹ Hoàn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Sỹ Hoàn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  27   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hoàn cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwlQm ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Susu – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Susu – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  27   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Susu cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6054BwlQp ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Thiên Kim – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Thiên Kim – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  19   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Kim cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6055BwlQB ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Kim Thủy – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Kim Thủy – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  29   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thủy cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6055BwltF ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Mỹ Linh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Mỹ Linh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  26   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Linh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6053BwltV ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Bình – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Bình – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  28   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Bình cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6050Bwlty ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Anh Tuấn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Anh Tuấn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  12   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tuấn cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6053BwloL ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Minh Huyền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Minh Huyền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  15   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Huyền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwlsT ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now

COCA-COLA ON SOCIAL

1,022,206
LIKES
534,227
FOLLOWERS
781,921
FOLLOWERS
4,296,675
VIEWS
24,947
PHOTOS
13,177
FOLLOWERS
417
ITEMS