Coca-Cola Zero: Xherdan hat's erwischt.

Coca-Cola Yo-Yo Japan 1980s video clips

Share:

Coca-Cola has done Yo-Yo promotions for decades in dozens of countries. Here are a few video clips of Coca-Cola Yo-Yos in Japan in the 1980s.Read More

Join the Conversation

VIDEO DIRECTORY

23,872 Results
Sort by:
Language:
 • Chị Nhi – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Chị Nhi – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nhi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwLZz ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Tuyết Nga – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Tuyết Nga – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  3   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ng cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafaie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6057BwLkh ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Ngọc Anh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Ngọc Anh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  3   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Anh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6058BwLk0 ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Xuân Lan – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Xuân Lan – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  7   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Lan cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwLku ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Thi Trung – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Thi Trung – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  2   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trung cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6054BwLky ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Thế Thân – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Thế Thân – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  3   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thân cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6058BwLk8 ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Anh Điền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Anh Điền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  5   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Điền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6054BwLXI ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Phú Vinh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Phú Vinh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  6   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Vinh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6054BwLXo ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Vân Trúc – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Vân Trúc – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  2   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trúc cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6051BwLXb ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Chị Lan – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Chị Lan – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  4   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Lan cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6055BwLXV ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Jaymiorjaria – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Jaymiorjaria – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  6   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Jaymiorjaria cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwLXy ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Chị Phượng – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  Chị Phượng – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 07.02.2016
  5   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phượng cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 07/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6058BwLn4 ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬
  Watch Now

COCA-COLA ON SOCIAL

1,022,269
LIKES
534,227
FOLLOWERS
781,921
FOLLOWERS
4,348,295
VIEWS
24,947
PHOTOS
13,271
FOLLOWERS
417
ITEMS