Coca-Cola Zero: Xherdan hat's erwischt.

Love Is In The Air: A Coca-Cola Valentine

Share:

Coca-Cola wishes the World a: Happy Valentine's Day, Feliz día de San Valentín, Buon San Valentino, Alles Liebe zum Valentinstag, Glücklichen Valentinstag, glad alla hjärtans dag, Mutlu Sevgililer Günü, 情人节快乐, ハッピー バレンタイン Discover more about this spot at: https://www.coca-colacompany.com/stories/roses-are-coke-red-happiness-is-in-the-air-this-valentines-dayRead More

Join the Conversation

VIDEO DIRECTORY

22,500 Results
Sort by:
Language:
 • Trần Thị Thúy Vy - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  Trần Thị Thúy Vy - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trần Thị Thúy Vy cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6050BwTHY ‪#‎tetganket‬
  Watch Now
 • Trần Thị Trúc Thanh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  Trần Thị Trúc Thanh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trần Thị Trúc Thanh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwTHc ‪#‎tetganket‬
  Watch Now
 • Diễm Trang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  Diễm Trang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn diễm Trang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 04/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6056BwTHg ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Vân - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  Vân - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  1   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Vân cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwTHj ‪#‎tetganket‬
  Watch Now
 • Trinh Lan – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  Trinh Lan – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trinh Lan cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 04/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6050BwTHw ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Toàn - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  Toàn - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Toàn cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6055BwTHV ‪#‎tetganket‬
  Watch Now
 • Lan Trinh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  Lan Trinh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Lan Trinh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 04/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6053BwTHT ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Nga - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  Nga - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  1   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nga cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6054BwTHp ‪#‎tetganket‬
  Watch Now
 • Bảo Nguyễn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  Bảo Nguyễn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Bảo Nguyễn cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 04/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwTHP ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬‬
  Watch Now
 • Linh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  Linh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  0   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Linh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6056BwTHM ‪#‎tetganket‬
  Watch Now
 • Hồng Phúc - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  Hồng Phúc - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 05.02.2016
  1   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hồng Phúccùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwTH1 ‪#‎tetganket‬
  Watch Now
 • Thanh Thủy – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  Thanh Thủy – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016
  1   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thanh Thủy cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 04/02/2016 Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6051BwTHH ‪#‎tetganket‬‬‬‬‬‬
  Watch Now

COCA-COLA ON SOCIAL

1,021,999
LIKES
534,227
FOLLOWERS
781,921
FOLLOWERS
4,241,734
VIEWS
24,947
PHOTOS
13,023
FOLLOWERS
417
ITEMS