Coca-Cola Zero: Xherdan hat's erwischt.

The Coca-Cola Company: 5by20 - Preeti Gupta

Share:

Through 5by20, we address the most common barriers women face when trying to succeed in the marketplace. This initiative offers women access to business skil...Read More

Join the Conversation

VIDEO DIRECTORY

23,530 Results
Sort by:
Language:
 • Ngọc Châu – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Ngọc Châu – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  1   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Châu cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwqVN ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Nhi – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Nhi – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  8   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nhi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6053BwqVT ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Ngọc Tuyền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Ngọc Tuyền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  2   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tuyền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6050BwqVu ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Thanh Nga – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Thanh Nga – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  5   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nga cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwqpC ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Sam – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Sam – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  8   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Sam cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6051Bwqpx ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Trịnh Thùy – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Trịnh Thùy – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  8   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thùy cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6058BwqpY ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Ngọc Trinh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Ngọc Trinh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  4   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trinh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6058Bwqpu ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Stark – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Stark – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  37   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Stark cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwquZ ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Hồng Ngọc – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Hồng Ngọc – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  23   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6057BwquD ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Thủy Tiên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Thủy Tiên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  15   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tiên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwqPI ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Hiền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Hiền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  11   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hiền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6051BwqPd ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now
 • Đại Phước – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  Đại Phước – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016
  13   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phước cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6053BwqPz ‪#‎tetganket‬‬‬‬
  Watch Now

COCA-COLA ON SOCIAL

1,022,241
LIKES
534,227
FOLLOWERS
781,921
FOLLOWERS
4,296,675
VIEWS
24,947
PHOTOS
13,215
FOLLOWERS
417
ITEMS