Coca-Cola Zero: Xherdan hat's erwischt.

Trailer - Oro, el día que todo cambió

Share:

En exclusiva por www.coca-cola.tv: Oro, el día que todo cambió, es un documental que retrata las historias alrededor del triunfo olímpico de la selección mexicana en Londres 2012, sobre las historias personales de los jugadores y la esperanza y apoyo de todo el país.Read More

Join the Conversation

VIDEO DIRECTORY

22,686 Results
Sort by:
Language:
 • Thanh Xuân – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Thanh Xuân – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  62   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thanh Xuân cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwpqB ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Quốc Cường – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Quốc Cường – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  22   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Quốc Cường cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6051BwpUN ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Sang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Sang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  13   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Sang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6051BwpUt ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Hoang Tú – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Hoang Tú – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  7   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hoàn Tú cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6058BwpUg ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Thùy Trang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Thùy Trang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  13   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwpUY ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Trung Nguyên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Trung Nguyên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  13   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nguyên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwpUX ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Tiểu My – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Tiểu My – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  7   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tiểu My cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6059BwpU3 ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Tập – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Tập – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  9   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tập cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052BwpoA ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Mai Toàn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Mai Toàn – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  8   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Toàn cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6057BwpoF ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Quyên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Quyên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  7   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Quyên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6051Bwpov ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Quang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Quang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  16   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Quang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6057BwpoS ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now
 • Quốc Bảo – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  Quốc Bảo – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 05.02.2016
  10   Views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Bảo cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 05/02/2016 Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sự kiện độc đáo ngay nhé! Chi tiết xem tại:http://spr.ly/6052Bwpor ‪#‎tetganket‬‬‬
  Watch Now

COCA-COLA ON SOCIAL

1,022,094
LIKES
534,227
FOLLOWERS
781,921
FOLLOWERS
4,278,258
VIEWS
24,947
PHOTOS
13,072
FOLLOWERS
417
ITEMS